Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego wloczkowelove.pl

 

§ 1 Definicje

1. O ile nie zastrzeżono inaczej, użyte w niniejszym regulaminie postanowienia oznaczają:

a) Sklep internetowy lub sklep - Marta Kawa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Włóczkowe Love Marta Kawa, pod adresem: Al. W. Sikorskiego 9, 35-304 Rzeszów,

b) Zamawiający - osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, posiadająca siedzibę na terytorium Polski, oraz osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

c)Towar - odzież i akcesoria dziecięce lub inny towar oferowany za pośrednictwem witryny pod adresem www.wloczkowelove.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży zamawiającym towarów za pośrednictwem witryny w sieci Internet mieszczącej się pod adresem: www.wloczkowelove.pl

2. Szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

3. Sklep oraz zamawiający mogą porozumiewać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@wloczkowelove.pl, pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 1 lit. a, a także na adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podany przez zamawiającego.

§ 3 Zamówienia

1. Zamawiający składa zamówienie za pomocą mechanizmów informatycznych dostępnych na stronie internetowej. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli formularz zamówienia został kompletnie i prawidłowo wypełniony przez zamawiającego oraz wysłany do sklepu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy, dochodzi do zawarcia umowy.

2. W przypadku, gdy nie ma towaru w magazynie, złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu przez zamawiającego zapytania o dostępność towaru oraz potwierdzeniu przez sklep możliwości jego dostawy.

3. Do złożenia zamówienia oraz jego realizacji przez sklep niezbędne jest prawidłowe uzupełnienie formularza oraz wskazanie przez zamawiającego jego danych osobowych, danych adresowych umożliwiających dostawę towaru oraz własnego adresu poczty elektronicznej umożliwiającego kontakt z zamawiającym.

4. Poprzez złożenie zamówienia, zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

5. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 4 Płatności

1. Po złożeniu zamówienia, zamawiający dokonuje płatności kwoty równej sumie wartości zamawianego towaru oraz pozostałych kosztów podanych przez sklep, w tym kosztów przesyłki towaru w jeden z następujących sposobów:

a) przelew na rachunek bankowy sklepu nr 78 1140 2004 0000 3702 7626 3443 w mBanku lub wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia; w tytule przelewu zamawiający powinien wskazać numer zamówienia oraz swoje imię i nazwisko lub nazwę (zamawiający powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później jednak, niż w terminie 7 dni),

b) za pobraniem (zamawiający uiszcza należność za zamówienie przewoźnikowi w momencie odbioru towaru),

c) gotówką przy odbiorze osobistym.

§ 5 Dostawa i odbiór towarów

1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez sklep internetowy. Koszt dostawy pokrywa zamawiający. W zależności od wybranego sposobu dostawy, standardowe koszty przesyłki wynoszą:

0 zł – odbiór osobisty (po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu odbioru zamówienia)

14,00 zł – przesyłka priorytetowa Pocztą Polską

19,50 zł – przesyłka priorytetowa Pocztą Polską wysyłana "za pobraniem"

11 zł – przesyłka kurierska DPD

15 zł – przesyłka kurierska DPD wysyłana "za pobraniem"

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym sklepu, a w przypadku wybrania przez zamawiającego sposobu płatności "za pobraniem", po złożeniu zamówienia.

3. Zakupiony towar z wybraną formą przesyłki inną niż "odbiór osobisty" sklep wysyła w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

4. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej następuje zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem przesyłki kurierskiej zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki z magazynu sklepu.

5. Jako dowód zakupu sklep wraz z towarem przekazuje zamawiającemu paragon lub fakturę VAT, w zależności od wyboru zamawiającego. Jeśli zamawiający przy składaniu zamówienia nie dokona wyboru dowodu zakupu, prawo wyboru przechodzi na sklep.

6. Zamówienia (za wyjątkiem dostawy "za pobraniem"), które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni od dnia ich złożenia, będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane. W drodze indywidualnych uzgodnień strony mogą postanowić inaczej.

7. Sklep ma wynikający z przepisów prawa obowiązek dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

§ 6 Zwroty i reklamacje towaru

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną, niż przewoźnik, z zastrzeżeniem przypadków, gdy towar został wyprodukowany według specyfikacji zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W takim wypadku sklep może przyznać zamawiającemu prawo wymiany zakupionego towaru.

 

2. Zamawiający powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w szczególności składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również formularza wymiany/zwrotu towaru udostępnionego przez sklep. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane przed upływem terminu określonego w ust. 1.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zamawiający ma obowiązek zwrócić towar do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

4. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.

 

5. Jeśli zamawiający wybrał sposób dostarczenia mu towaru inny, niż "paczka priorytetowa Pocztą Polską", to sklep nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przesyłki, które ponosi zamawiający.

 

6. Zamawiający ponosi koszty związane ze zmniejszeniem wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W szczególności, zamawiający ponosi koszty związane ze zmniejszeniem wartości towaru, który nosi ślady użytkowania, jest zniszczony lub uszkodzony, jak również jeśli metki lub inne oznaczenia znajdujące się na wyrobie są zerwane bądź naruszone.

 

7. Sklep może przyznać zamawiającemu dodatkowe prawo wymiany dostarczonego towaru. W tym celu zamawiający powinien złożyć stosowne oświadczenie przy pomocy formularza wymiany/zwrotu towaru udostępnionego przez sklep.

 

8. W przypadku, gdy towar ma wady, zamawiający może złożyć reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną, w szczególności poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacji udostępnionego przez sklep.

 

9. Przy dokonywaniu zwrotu towaru zamawiający do przesyłki powinien dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz podać dane konta bankowego do zwrotu należności. Przy składaniu reklamacji, zamawiający powinien określić przyczynę uzasadniającą wystąpienie z reklamacją.

 

10. Reklamacji nie podlegają:

 

- naturalne właściwości przędzy, z której wykonany jest towar – takie jak pilingowanie (mechacenie się) dzianiny,

 

- wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania wyrobu, a w szczególności z nieprzestrzegania przepisów prania, w tym dołączonych przez sklep.

 

11. W sprawach dotyczących reklamacji sklep może kontaktować się z zamawiającym w szczególności w drodze korespondencji pocztowej, elektronicznej oraz telefonicznie na adresy oraz numery podane przez zamawiającego.

 

12. Zamawiający doręcza reklamowany towar na adres: Dziewiarstwo Maszynowe Małgorzata Kawa, ul. Sikorskiego 9, 35-304 Rzeszów, z dopiskiem na przesyłce: „zwrot”, „wymiana” lub „reklamacja”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Przy złożeniu zamówienia lub rejestracji konta klienta zamawiający zapoznaje się oraz akceptuje niniejszy regulamin w całości.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe